Leiðbeiningar fyrir höfunda

Reglur um undirbúning handrita og frágang.

Ritrýni

Ritnefnd velur þá að minnsta kosti tvo ritrýnendur sem skulu vera úr hópi fremstu sérfræðinga á því sviði sem greinin varðar til að annast ritrýnina í samræmi við neðangreint verklag. Um er að ræða blinda ritrýni þar sem deili á höfundum og ritrýnendum er ekki gefið upp. Ritstjórn fer eftir niðurstöðum ritrýnenda við mat á því hvort birta eigi grein eða ekki. Þegar ritrýnendur eru ósammála í niðurstöðu sinni tekur ritstjórn endanlega ákvörðun. Tímaritið fylgir siðareglum útgáfunnar eins og þær eru settar fram af Committee on Publication Ethics, COPE.

Sjá nánar í pdf. skjali, (á ensku).  

Frágangur handrita

Miðað er við að framsetning efnis sé í samræmi við venjur sem gilda hjá virtum erlendum vísindatímaritum. Nota skal APA kerfið við framsetningu efnis, þetta á meðal annars við um gerð heimildaskrár, tilvísanir í texta, töflur og myndir, kaflafyrirsagnir og lengd beinna tilvitnanna. Greinar skulu vera vel yfirfarnar með tilliti til málfars og framsetningar. Sjá nánar: https://apastyle.apa.org/

Fremst í handriti skal koma fram bæði á íslensku og ensku titill greinar sem skal vera stuttur en jafnframt lýsandi fyrir efni greinarinnar. Því næst skal geta höfunda/r greinarinnar og vinnustað og heimilisfang vinnustaðar, bæði á íslensku og ensku, sem og netfang þess höfundar sem hafa skal samband við varðandi efni greinarinnar. Ritstjórn mun aðstoða höfunda ef íslenska er ekki þeirra móðurmál. Allir kaflar og undirkaflar skulu vera númeraðir. Öll tákn og skammstafanir sem notuð eru í greininni skulu vera útskýrð um leið og þau koma fyrir. Tákn fyrir eðliseiginleika skulu fylgja Commission for Symbols, Units and Nomenclature of the International Union of Pure and Applied Physics. Allar tölur skulu vera skv. SI kerfinu (The International System of Units) og aukastafir afmarkaðir með kommu.

Greinin skal vera annað hvort á íslensku eða ensku. Í upphafi skal vera stuttur útdráttur á bæði íslensku og ensku að hámarki 300 orð hvor. Í lok ágrips skulu koma fram lykilorð.

Handritinu skal í upphafi skilað í einu skjali sem inniheldur allar upplýsingar sem hér er krafist, texta greinarinnar, myndir, myndatexta, töflur og töflutexta og lista yfir heimildir. Að öllu jöfnu skal miða við hámarkslengd 20 blaðsíður, samtals með myndum og töflum, 12 punkta Times Roman letri og tvöföldu línubili.

Aftast í grein fyrir framan heimildaskrá skal koma stuttur kafli:
„Þakkir“
þar sem styrktaraðilar rannsóknar eru tíundaðir ef við á, veittur aðgangur að gögnum og fleira sem ástæða er til að þakka fyrir. 

Lögð er áhersla á að gott myndefni fylgi greinum. Myndir og töflur skulu vera með sem einföldustu sniði og skýringartexti fylgja með.

Eftir að grein er samþykkt skal höfundur senda inn lokahandrit og myndir skulu vera í prenthæfri upplausn.

Til nánari skýringa sjá einnig leiðbeiningar fyrir ritrýnendur og siðareglur tímaritsins.